alcoholenkelband

Neologisme
van de
week

Drankje dat bestaat uit wijn en bevroren fruit, bijvoorbeeld perzik.

directeur

Nieuws

Frieda Steurs nieuwe directeur Instituut voor de Nederlandse Taal.

uitzwaaien

Terug
in de
taal

Uitzwaaien in de tijd van Hooft en Vondel.

Chinese vrijwilliger

Woordbaak

Zijn kattebelletjes altijd geschreven?

Laatste nieuws/

Privacy statement

Deze website is een publicatie van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL). Hierop zijn de Auteurswet 1912 en de Databankenwet 1999 van toepassing. Verveelvoudiging van (een deel van) deze publicatie met het (kennelijke) oogmerk deze openbaar te maken of te exploiteren is slechts toegestaan na toestemming van het INL. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden verbonden worden. Verveelvoudigingen in de vorm van afdrukken of machineleesbare kopieën zijn toegestaan, mits die beperkt blijven tot enkele exemplaren en ze uitsluitend dienen tot eigen oefening, studie of gebruik.

Als via hyperlinks wordt verwezen naar (pagina's op) de website van het INL, moeten deze als zodanig herkenbaar blijven.

Voor zover via deze website gegevens van anderen worden gedownload, bijvoorbeeld uit databanken, gelden de desbetreffende voorwaarden.

Het INL spant zich in om het gebruik van teksten en afbeeldingen met alle rechthebbenden schriftelijk overeen te komen. Wanneer iemand desondanks meent aanspraak te kunnen maken op rechten op materiaal van deze website, wordt men verzocht contact op te nemen met het INL.

Projecten/

Lorem ipsum

Publicaties/

Lorem ipsum

Woordblog/

Lorem ipsum

Uitgelicht/

Algemeen Nederlands woordenboek (ANW)
Het eigentijdse Nederlands in Nederland, Vlaanderen, Suriname en het Caribisch gebied van 1970 tot 2018
Taalportaal
Het digitale platform dat alle kennis over de Nederlandse, Friese en Afrikaanse grammatica beschikbaar maakt voor een internationaal publiek
Corpus Hedendaags Nederlands
Zoeken in meer dan 800.000 teksten uit kranten, tijdschriften, journaaluitzendingen en juridisch materiaal
Groene boekje
Sinds 1995 stelt het INT in opdracht van de Nederlandse Taalunie de 'Woordenlijst Nederlandse Taal' samen: een overzicht van de officiële spelling van Nederlandse woorden. In gedrukte vorm is de Woordenlijst beter bekend als het Groene Boekje.
Historische woordenboeken
De Historische woordenboeken van het INT beschrijven de Nederlandse woordenschat van ca. 500 tot 1976, en de Friese woordenschat van 1800 tot 1975

Nieuwsbrief/

Alles weten over woorden? Meld u aan voor onze nieuwsbrief.